Data wydarzenia
3 marca 2021

SIEĆ NA KULTURĘ


Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim bierze udział w projekcie SIEĆ NA KULTURĘ współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2. Innowacyjne rozwiązanie na rzecz aktywizacji cyfrowej).

Celem projektu Sieć na kulturę jest:

  • Podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury, poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
  • Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat poprzez prowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć.
  • Wyposażenie placówki w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.