Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

Ośrodki kultury

Wiejskie Ośrodki Kultury

Wiejskie Ośrodki Kultury stoją na straży kultury i sztuki w Lutowie oraz Wałdowie. Większość inicjatyw odbywających się na terenach wiejskich ma charakter społeczno-kulturalny, WOKi dbają więc o to aby lokalna społeczność była aktywnie zaangażowana tak w organizacje, jak i uczestnictwo w organizowanych wydarzeniach. Kultura na wsi, silnie związana z tamtejszym folklorem, lokalnym dziedzictwem i sztuką ludową w jej rozmaitych formach (rękodzielnictwo, taniec, muzyka) rozwija się wielotorowo. Dziś dawne podziały na wieś i miasto w sferze kultury i sztuki coraz bardziej się zacierają – wieś kultywuje tradycje, ale także nieustannie się rozwija i unowocześnia. Przenikanie tych pierwiastków wpływa na eklektyzm środków i form artystycznych propozycji animatorów z terenów wiejskich, jest też niewyczerpanym źródłem inspiracji dla większych ośrodków, takich jak nasze Centrum Kultury i Sztuki.

Satelity Kultury

Świetlice wiejskie i Gminne Pracownie Edukacji Kulturalnej tworzą sieć „Satelit kultury”, wchodzących w skład naszej artystyczno-kulturalnej konstelacji. Orbitują one wokół Centrum Kultury i Sztuki, wspierając działania naszej placówki na szczeblu lokalnym. Zapewniają przestrzeń do samorealizacji dla mieszkańców terenów wiejskich. Dzięki ścisłej współpracy docieramy do społeczności mniejszych miejscowości, poznając jej potrzeby i oczekiwania, co pozwala nam działać efektywniej i stale urozmaicać kulturalno-artystyczną ofertę. „Sygnał” odbierany przez Satelity jest cenną wskazówką, a niejednokrotnie wręcz punktem wyjścia podczas prac nad całorocznym kalendarzem imprez. Konstelacja sępoleńskiej kultury i sztuki nie istniałaby bez placówek wiejskich.

Adresy placówek

Świetlica Wiejska, Iłowo 5

Świetlica OSP Sępólno Krajeńskie, ul. Henryka Sienkiewicza 54

Świetlica Wiejska, Kawle 8A

Świetlica Wiejska, Komierowo

Wiejski Ośrodek Kultury, Lutowo 65

Świetlica Wiejska, Lutówko 21

Świetlica Wiejska, Niechorz 20A

Świetlica Wiejska, Piaseczno 32

Świetlica Wiejska, Radońsk 14

Świetlica Wiejska, Skarpa 4

Świetlica Wiejska, Świdwie 10

Świetlica Wiejska, Teklanowo 13

Świetlica Wiejska, Trzciany 6A

Wiejski Ośrodek Kultury, Wałdowo 20

Świetlica Wiejska, Wałdówko 6

Świetlica Wiejska, Wilkowo 13

Świetlica Wiejska, Wiśniewa 13

Świetlica Wiejska, Wiśniewka 2

Świetlica Wiejska, Włościbórz 66

Świetlica Wiejska, Wysoka Krajeńska 10