Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

Ośrodki kultury

Wiejskie Ośrodki Kultury

Wiejskie Ośrodki Kultury stoją na straży kultury i sztuki w Lutowie oraz Wałdowie. Większość inicjatyw odbywających się na terenach wiejskich ma charakter społeczno-kulturalny, WOKi dbają więc o to aby lokalna społeczność była aktywnie zaangażowana tak w organizacje, jak i uczestnictwo w organizowanych wydarzeniach. Kultura na wsi, silnie związana z tamtejszym folklorem, lokalnym dziedzictwem i sztuką ludową w jej rozmaitych formach (rękodzielnictwo, taniec, muzyka) rozwija się wielotorowo. Dziś dawne podziały na wieś i miasto w sferze kultury i sztuki coraz bardziej się zacierają – wieś kultywuje tradycje, ale także nieustannie się rozwija i unowocześnia. Przenikanie tych pierwiastków wpływa na eklektyzm środków i form artystycznych propozycji animatorów z terenów wiejskich, jest też niewyczerpanym źródłem inspiracji dla większych ośrodków, takich jak nasze Centrum Kultury i Sztuki.

Satelity Kultury

Świetlice wiejskie i Gminne Pracownie Edukacji Kulturalnej tworzą sieć „Satelit kultury”, wchodzących w skład naszej artystyczno-kulturalnej konstelacji. Orbitują one wokół Centrum Kultury i Sztuki, wspierając działania naszej placówki na szczeblu lokalnym. Zapewniają przestrzeń do samorealizacji dla mieszkańców terenów wiejskich. Dzięki ścisłej współpracy docieramy do społeczności mniejszych miejscowości, poznając jej potrzeby i oczekiwania, co pozwala nam działać efektywniej i stale urozmaicać kulturalno-artystyczną ofertę. „Sygnał” odbierany przez Satelity jest cenną wskazówką, a niejednokrotnie wręcz punktem wyjścia podczas prac nad całorocznym kalendarzem imprez. Konstelacja sępoleńskiej kultury i sztuki nie istniałaby bez placówek wiejskich.

Adresy placówek

Świetlica Wiejska, Iłowo 5
e@mail:

Świetlica OSP Sępólno Krajeńskie, ul. Henryka Sienkiewicza 54
e@mail:

Świetlica Wiejska, Kawle 8A
e@mail: kawle@ckissepolno.com.pl

Świetlica Wiejska, Komierowo
e@mail:

Wiejski Ośrodek Kultury, Lutowo 65
tel.695884375,
e@mail: woklutowo@ckissepolno.com.pl

Świetlica Wiejska, Lutówko 21
e@mail:

Świetlica Wiejska, Niechorz 20A
e@mail

Świetlica Wiejska, Piaseczno 32
e@mail:

Świetlica Wiejska, Radońsk 14
e@mail: radonsk@ckissepolno.com.pl

Świetlica Wiejska, Skarpa 4
e@mail: skarpa@ckissepolno.com.pl

Świetlica Wiejska, Świdwie 10
e@mail:

Świetlica Wiejska, Teklanowo 13
e@mail: teklanowo@ckissepolno.com.pl

Świetlica Wiejska, Trzciany 6A
e@mail:

Wiejski Ośrodek Kultury, Wałdowo 20
tel. 662137986
e@mail: wokwaldowo@ckissepolno.com.pl

Świetlica Wiejska, Wałdówko 6
e@mail: waldowko@ckissepolno.com.pl

Świetlica Wiejska, Wilkowo 13
e@mail:

Świetlica Wiejska, Wiśniewa 13
e@mail:

Świetlica Wiejska, Wiśniewka 2
e@mail:

Świetlica Wiejska, Włościbórz 66
e@mail:

Świetlica Wiejska, Wysoka Krajeńska 10
e@mail: wysoka@ckissepolno.com.pl