Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

Zespół

Kulturę tworzą ludzie. W skład naszego zespołu wchodzą ludzie o różnych pasjach, doświadczeniach i kompetencjach – zarówno osobistych, społecznych, jak i specjalistyczno-technicznych. To sprawia, że uzupełniamy się wzajemnie podczas twórczych burz mózgów, dzięki czemu możemy zaskakiwać programową różnorodnością i utrzymywać status pozytywnie nieprzewidywalnych. Umiejętność pracy w grupie w sektorze kultury jest tą podstawową umiejętnością, na której zasadza się współpraca tak na szczeblu lokalnym, jak i ogólnopolskim. Mamy bowiem świadomość, że tylko poprzez kolektywne działanie jesteśmy zdolni do rzeczy wielkich. Uczymy się od siebie nawzajem i z każdym kolejnym wyzwaniem doskonalimy swoje umiejętności. Praca w kulturze wymaga wrażliwości, poszanowania zasad i wartości w skali mikro i makro. To podróż, która nigdy się nie kończy, a jej sens polega na czerpaniu radości z samego podróżowania – tej jednak nie bylibyśmy w stanie odczuwać, podróżując samotnie. Poznajcie tych, którzy dla Was i z Wami tworzą kulturę w Sępólnie Krajeńskim.

Dyrektor

mgr Julita Maciaszek

Dyrektor
tel. 52 3880160
tel. kom. 692481228
e-mail: dyrektor@ckissepolno.com.pl

Dział Finansowo - Księgowy

Sławomir Frosina

Główny Księgowy

tel. 52 3880160

e-mail: ksiegowy@ckissepolno.com.pl

Dział Administracji

Hanna Kujoth

Specjalista ds. kadrowo – płacowych i obsługi sekretariatu

tel. 52 3880160

e-mail: sekretariat@ckissepolno.com.pl

Dział Edukacji Artystycznej i Organizacji Imprez

Ewa Quiring - Korczak

Specjalista Edukacji Artystycznej i Organizacji Imprez
tel. 52 3880160
e-mail: ewa@ckissepolno.com.pl

Arkadiusz Adamiak

Instruktor muzyki

tel. 52 3880160

 

 

Marian Kukowski

Kapelmistrz

 

Wojciech Chylewski

Instruktor Tańca Ludowego

Patryk Ciak

Instruktor Pracowni Ceramicznej

 

 

Ewa Quiring - Korczak

Instruktor Studia Tańca „STYL”

tel. 52 3880160
e-mail: ewa@ckissepolno.com.pl

Dział Edukacji Kulturalnej

Patrycja Młodzik

Instruktor Edukacji Kulturalnej

Dział Animacji Multimedialnej

Jacek Wojtania

Specjalista ds. multimediów i realizacji dźwięku

tel. kom. 606227259
e@mail: jacek@ckissepolno.com.pl

Kierownicy WOK

Małgorzata Senska

Kierownik WOK w Lutowie

Bożena Mania

Kierownik WOK w Wałdowie

Dział Animacji Społecznej

Barbara Blejder

Instruktor Animacji Społecznej Świetlica Wiejska Wysoka Krajeńska

Karolina Daszkowska

Instruktor Animacji Społecznej Świetlica Wiejska Iłowo

Irena Mierzejewska

Instruktor Animacji Społecznej Świetlica Wiejska Iłowo

Instruktor Animacji Społecznej Świetlica OSP Sępólno Krajeńskie

Katarzyna Tobolska-Sladecka

Instruktor Animacji Społecznej Świetlica Wiejska Kawle

Mirosława Wójcik

Instruktor Animacji Społecznej Świetlica Wiejska Lutówko

Natalia Żuranków

Instruktor Animacji Społecznej Świetlica Wiejska Komierowo

Katarzyna Burzyńska

Organizator w Skarpie

Barbara Jutrowska

Ogranizator w Wałdówku

Organizator w Niechorzu

Bożena Szablewska

Organizator w Wilkowie

Barbara Tutak

Organizator w Radońsku

Dział Promocji i Reklamy

Dział Ochrony Danych

Jacek Wojtania

Inspektor ochrony danych osobowych CKiS

tel. kom. 606227259
e@mail: jacek@ckissepolno.com.pl

Dział Gospodarczy

Edyta Zagrabińska

Pracownik Gospodarczy

Barbara Słowińska

Pracownik gospodarczy

Janusz Piskulski

Dozorca, Kierowca, Pracownik Gospodarczy