Data wydarzenia
13 grudnia 2022

„Sieć na Kulturę”


Zakończyliśmy realizacje projektu partnerskiego „Sieć na Kulturę” w podregionie świeckim

Projekty są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”)

Na szkoleniach „BEZPIECZNE ZACHOWANIA W SIECI” dzieci i młodzież dowiedziała się na jakie niebezpieczeństwa w sieci powinno zwrócić się uwagę oraz gdzie szukać aktualnych informacji związanych z bezpieczeństwem w sieci. Poznały narzędzia do bezpiecznego przechowywania plików i danych, jak również sposoby zabezpieczenia ich, gdy zaatakuje cyberwirus, a także dobre praktyki w bezpiecznym korzystaniu z narzędzi online

Nam natomiast udało się pozyskać sprzęt komputerowy.