Data wydarzenia
27 czerwca 2024

„Invisible Painting. Art Discussion Series”! – Niewidzialny obraz. Cykl dyskusji o sztuce


Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu przyjął nas jako partnerów do projektu Invisible Painting. Art Discussion Series – Niewidzialny obraz. Seria dyskusji o sztuce. Działania projektowe stwarzają wyjątkową, wielozmysłową przestrzeń do dyskusji o sztuce, która będzie angażować zarówno osoby z niepełnosprawnością wzrokową jak i te widzące.