Data wydarzenia
1 sierpnia 2023

Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego


Trzeba było przeżyć 5 lat okupacji w Warszawie, aby czuć to, co czuła ludność i żołnierze. Trzeba było żyć dzień po dniu, godzina po godzinie przez pięć lat w cieniu więzienia na Pawiaku, trzeba było w ciągu tych miesięcy widzieć, jak znikają przyjaciele jeden po drugim, odczuć za każdym razem skurcz serca w piersi, trzeba było codziennie słyszeć odgłosy salw tak, że się już przestawało je słyszeć, przyzwyczaić się do nich, jak do dzwonów kościelnych, trzeba było milcząco asystować na rogu ulicy w smutny zimowy wieczór lub świetlisty poranek wiosenny, przy egzekucji dziesięciu, dwudziestu, pięćdziesięciu przyjaciół, braci lub nieznajomych, wziętych przypadkowo z tłumu, spędzonych pod mur, z ustami zaklejonymi gipsem i oczami wyrażającymi rozpacz lub dumę. Trzeba było to wszystko przeżyć, aby zrozumieć, że Warszawa nie mogła się nie bić”.

Fragment broszury – ,,Powstańcy warszawscy”, wyd. IPN, seria ,,Patroni naszych ulic”

1 sierpnia obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego. Chcąc uczcić dzisiejszy dzień udostępniamy Państwu wystawę elementarną w wersji online, która została przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej IPN Centrala w Warszawie i przedstawia podstawowe informacje o powstańczym zrywie w naszej stolicy w sierpniu i we wrześniu 1944 roku. Ekspozycja jest pierwszą – w całości kolorową – wystawą o Powstaniu Warszawskim, dzięki kunsztownemu procesowi koloryzacji zdjęć czarno-białych dokonanemu przez Mikołaja Kaczmarka. Zaprezentowane fotografie pochodzą ze zbiorów m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Polskiej Agencji Prasowej, Ośrodka KARTA i kolekcji prywatnych.

autor: Artur Kolęda

konsultacja: dr Paweł Błażewicz, dr Paweł Rokicki

recenzja: dr hab. Filip Musiał, dr hab. Waldemar Grabowski

korekta: dr Piotr Chojnacki, Katarzyna Ziębik

koncepcja graficzna serii: Aleksandra Kaiper-Miszułowicz

opracowanie graficzne: Paulina Żak

cyfrowa koloryzacja zdjęć czarno-białych: Mikołaj Kaczmarek

Wystawa dostępna tutaj:

https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/74767,Wystawa-Powstanie-Warszawskie-1944-Bitwa-o-Polske-do-pobrania.html