Data wydarzenia
26 kwietnia 2022

Finał I Wojewódzkiego Konkursu Zespołów Wokalnych „Jednym Głosem”- wyniki


23 kwietnia 2022 roku w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim odbył się finał I Wojewódzkiego Konkursu Zespołów Wokalnych „Jednym Głosem” pod patronatem honorowym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Pana Mikołaja Bogdanowicza oraz Starosty Powiatu Bydgoskiego Pana Wojciecha Porzycha. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim zespołom. Zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach!

I Wojewódzki Konkurs Zespołów Wokalnych „Jednym Głosem”

Protokół rozstrzygnięcia konkursu

Komisja konkursowa w składzie:

Marta Haliniak – wokalistka, dyrygent, animator kultury, kierownik Działu Artystycznego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

Olga Siemieniecka (członek Jury) – wokalistka, instruktor śpiewu, logopeda, uczestniczka

Ewa Quiring-Korczak (członek Jury) – specjalistka do spraw organizacji imprez z Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

Po dokonaniu oceny 3 występów w kategorii I oraz 3 występów w kategorii II postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia.

W kategorii I:

Wyróżnienie otrzymuje Dziecięce Studio Piosenki z Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

Nagrodę otrzymuje zespół „Latające stokrotki” ze Szkoły Podstawowej nr 14 we Włocławku

Ponadto Jury postanowiło wyróżnić Alicję Gondek z zespołu „Śpiewaki 1” z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy

W kategorii II:

Wyróżnienie otrzymuje zespół Cantare z Klubu „Łęg” Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku

Nagrodę otrzymuje Młodzieżowe Studio Piosenki z Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

Ponadto Jury postanowiło wyróżnić Jakuba Wiatr z zespołu „Śpiewaki 2” z Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Mroczy

Nagrody rzeczowe w postaci zeszytów z nutami utworów rozrywkowych na zespoły wokalne ufundowali Wojewoda Kujawsko-Pomorski pan Mikołaj Bogdanowicz oraz Starosta Powiatu Bydgoskiego pan Wojciech Porzych. Nagrody finansowe ufundowało Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Jury postanowiło również przyznać nagrodę specjalną dla Wiktorii Paszczenko za wzięcie udziału w przedsięwzięciu mimo przeciwności losu w postaci nieobecności koleżanki, z którą tworzyła duet. Upominek ufundowało Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim.

Kryteria Oceny:

Intonacja,

Dykcja (z uwzględnieniem wieku),

Spójna barwa zespołu,

Poziom opanowania repertuaru,

Interpretacja (zrozumienie śpiewanego tekstu),

Ogólny wyraz artystyczny.

Jednocześnie Jury pragnie zwrócić uwagę na prezentowany przez uczestników Konkursu wysoki poziom artystyczny.

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę instruktorów i nauczycieli, którzy przygotowali swoich podopiecznych do dzisiejszych występów mimo trudności jakie niosły ostatnie dwa lata. Jesteśmy pełni uznania dla instruktorów i młodych artystów, którzy zdecydowali się wystąpić bez wykorzystania mechanicznych podkładów muzycznych. Żywimy przekonanie, że wykonywanie utworów muzycznych z tzw. żywym akompaniamentem, a cappella czy nawet z wykorzystaniem własnego ciała jako instrumentu perkusyjnego (klaskanie, tupanie, pstrykanie) daje pole to szerszego rozwoju muzycznego i nieskrępowanej interpretacji, na co nie zawsze można sobie pozwolić wybierając podkład muzyczny.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy kolejnych sukcesów.

Na tym protokół zakończono.

Materiały CKiS w Sępólnie Krajeńskim

Tekst: Kujawsko – Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Fot.: Jacek Wojtania