Data wydarzenia
8 maja 2024

Na dworku w Soplicowie – dzień flagi w Sępólnie Krajeńskim


2 maja, w Święto Flagi Rzeczpospolitej, symboliczne centrum Sępólna Krajeńskiego zamieniło się w Mickiewiczowskie Soplicowo. W piękne, słoneczne popołudnie zrekonstruowaliśmy wybrane wątki najpopularniejszej epopei narodowej, „Pana Tadeusza”. Dzieła powstałego po klęsce powstania listopadowego, napisanego ku pokrzepieniu serc Polaków, którego celem było przypomnienie rodakom, że „jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy”.

Po obowiązkowej „Inwokacji” na placu pojawili się znani bohaterowie. Najpierw widowiskowo, konną bryczką, na dworek zajechał sam Pan Tadeusz, później lekkim krokiem przybyły kolejno Zosia i Telimena, które tanecznymi etiudami oczarowały tak Tadeusza, jak i zgromadzoną wokół placu publiczność. „Ostatni zajazd na Litwie” to jednak nie tylko bale i romanse, ale też walka i bunt przeciwko Moskalom. Akcja utworu toczy się w czasie wojen napoleońskich, w okresie gdy Rzeczpospolita Obojga Narodów nie istnieje, wątki patriotyczne, sugestie połączenia sił z Napoleonem są jedną z linii tematycznych powieści. Nie mogło więc zabraknąć strażników biało-czerwonej, żołnierzy, którzy wkraczając do Soplicowa marszowym krokiem skierowali naszą uwagę ku muzyce – również niezwykle w „Panu Tadeuszu” istotnej. W grze Jankiela, niezrównanego cymbalisty, echem odbiją się patriotyczne wątki, cała paleta różnorodnych emocji i nastrojów, dla których tłem jest powiewająca na wietrze biało-czerwona flaga. Refleksyjna filmowa miniatura natchnęła nas do zawiązania tanecznego korowodu i wzorem oryginału nasze spotkanie spuentowaliśmy uroczystym polonezem.

Biało-czerwone chorągiewki wręczone licznie przybyłym na wydarzenie zostały ofiarowane jako symbol pamięci o naszej małej ojczyźnie. W Sępólnie Krajeńskim niejednokrotnie dokonywaliśmy widowiskowych rekonstrukcji historycznych. I to zarówno takich poświęconych historii Polski, jak i historii lokalnej. Wspominkowy film wyświetlony w trakcie integracji mieszkańców naszego miasta z bohaterami „Pana Tadeusza” był dowodem na to, że patriotyzm to pojęcie wielowymiarowe.

Materiały CKiS w Sępólnie Krajeńskim

Tekst: Michał Pick

Fot.: Szymon Szwochert, Marcin Jarski