Data wydarzenia
27 lipca 2023

Animacje kulturalne w Wiejskim Ośrodku Kultury w Lutowie


Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem LGD Nasza Krajna realizuje projekt pt: „Aktywizacja społeczności lokalnej na terenie działania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA” Nr RPKP.11.01.00-04-0030/22 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Projekt realizowany jest w Wiejskim Ośrodku Kultury w Lutowie, jego celem jest zaangażowanie mieszkańców lokalnej społeczności w aktywność taneczno-ruchową, plastyczną, kulinarną, animacyjną oraz rozwijanie więzi społecznych. W ramach realizacji projektu uczestnicy biorą udział w zajęciach ruchowo-tanecznych, podczas których zapoznają się z różnymi odmianami tańców ludowych, zajęciami plastycznymi gdzie mają okazję bliżej poznać charakterystykę wzoru krajeńskiego, zajęciami kulinarnymi w ramach których uczą się podstaw przygotowywania prostych dań a także zajęciami animacyjnymi, skierowanymi na zabawy integracyjne. Projekt realizowany jest od czerwca do września 2023 roku.

Materiały CKiS w Sępólnie Krajeńskim

Tekst/fot. – Patrycja Młodzik