Data wydarzenia
7 kwietnia 2022

JEDNYM GŁOSEM


Informujemy, że ze względu na niewielką ilość zgłoszeń, powiatowe eliminacje Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Wokalnych JEDNYM GŁOSEM nie odbędą się.
Jednocześnie informujemy, że po konsultacjach z KPCK zespoły wokalne, które zgłosiły akces uczestnictwa w w/w przeglądzie, automatycznie wezmą udział w konfrontacjach na szczeblu wojewódzkim w dniu 23 kwietnia 2022 r. w CKiS.