Galeria zdjęć
1.GALERIA 2020r.2.GALERIA 2019r.3.GALERIA 2018r.4.GALERIA 2017r.5.GALERIA 2016r.6.GALERIA 2015r.7.GALERIA 2014r.8.GALERIA 2013r.9.GALERIA 2012r.10.GALERIA 2011r.11.MIĘDZYNARODOWE PLENERY MALARSKIE12.SĘPOLEŃSKI UNIWERSYTET DZIECKA13.SĘPOLEŃSKA AKADEMIA SUKCESU14.SĘPOLEŃSKA STREFA PODMIEJSKA - ARTIKi15.MUZYKA KLASYCZNA16.FOLKLOR I TRADYCJA17.WYSTAWY18.GALERIA GWIAZD19.SĘPOLEŃSKA SCENA KABARETOWA20.KOCHAMY POLSKIE SERIALE21.MUZYCZNE PODRÓŻE PO ŚWIECIE22.KULISY SŁAWY23.SAMI O SOBIE - REFLEKSJE GWIAZD24.JUBILEUSZ 50-LECIA CKiS

 Aktualności z "Satelit Kultury" i ARTIK'ów:

 

► WOK w Wałdowie jak malowany!

 

► Dzień Strażaka w ARTiK'u w Lutowie

 

► ARTiK z Lutowa obchodzi Dzień Flagi

 

► Halo tu Ziemia - ARTiK Wałdowo zdalnie

 

► Kicające zające z ARTIK'u w Wałdowie

 

► ARTiK z Lutowa w oczekiwaniu na Święta Wielkanocne

 

►  Pracowite Maluchy z ARTiK'a w Lutowie

 

► Maluchy z ARTiK'a w Lutowie przygotowują pyszności w domach

 

► ARTIK Lutowo - Światowy Dzień Opowiadania Baśni

 

► Śladami dinozaurów - ARTIK w Lutowie

 

► ARTiK z Lutowa poznaje świat za pomocą zmysłów

 

► Dzień Kobiet i Mężczyzn w Lutowie

 

► Dzień Kobiet , Dzień Mężczyzny i Dzień Sołtysa w Wilkowie.

 

► "Jak za dawnych lat" – Dzień Babci i Dziadka - Lutowo

 

► Dzień Babci i Dziadka w Wilkowie.

 

► Muzyczna kawiarenka dla babci i dziadka - Wałdowo

 

► Lutowo Dzień Babci i Dziadka

 

► Ferie zimowe w Lutowie

 

► Występ na dużej scenie - ARTiK Lutowo

 


 


 

 


 

Administracja strony:

Jacek Wojtania
gg. 16209213
e@mail: ckis.jacek@go2.pl

 PRZETARGI I OGŁOSZENIA 2020r.

 

 

 

 


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
INSTRUKTOR ANIMACJI SPOŁECZNEJ
W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WIŚNIEWCE GM. SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE


   Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy instruktora animacji społecznej w świetlicy wiejskiej w Wiśniewce, gm. Sępólno Krajeńskie.
1. Nazwa i adres jednostki:
Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim
2. Określenie stanowiska, ilość etatów:
Instruktor animacji społecznej – 1/4  etatu
3. Rodzaj zatrudnienia, miejsce wykonywania pracy:
Pierwsza umowa o pracę na okres próbny.
Miejsce wykonywania pracy: świetlica wiejska w miejscowości
Wiśniewka gm. Sępólno Krajeńskie.
4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
Wymagania niezbędne:
- wykształcenie min. średnie,
- umiejętność prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi,
- zdolność i otwartość w komunikowaniu się.

Wymagania dodatkowe:
- znajomość zagadnień merytorycznych związanych z działalnością kulturalno – rekreacyjną,
- umiejętność organizowania zajęć świetlicowych,
- umiejętność współpracy ze społecznością, organizacjami  lokalnymi,
- umiejętność obsługi komputera.

5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
3) kserokopie świadectw ukończenia szkół potwierdzających zdobyte wykształcenie,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy),
5) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej,
6) pisemne opracowanie na temat koncepcji funkcjonowania placówki m.in.:
- organizowanie i prowadzenie zajęć kulturalnych z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi,
- prowadzenie zespołów zainteresowań,
- organizowanie spotkań, imprez kulturalnych,
- współpraca z organizacjami lokalnymi,
7) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
8) własnoręcznie podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na stanowisko (załącznik nr 3 do ogłoszenia).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 29.05.2020 r.
Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Centrum Kultury i Sztuki (CKiS) ul. Tadeusza Kościuszki 4, 89-400 Sępólno Krajeńskie lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Centrum) z dopiskiem „Nabór na stanowisko instruktora animacji społecznej w WIŚNIEWCE”.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do CKiS po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
7. Pozostałe informacje
1) Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
2) Oferty kandydatów niezakwalifikowanych można odebrać osobiście w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wyników naboru. Po upływie ww. terminu dokumenty zostaną zniszczone.

Załączniki do pobrania:

- Załącznik nr1.

- Załącznik nr2.

- Załącznik nr3.


 

 
 

Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim, Ul. T. Kościuszki 4, 89-400 Sępólno Krajeńskie, tel. 52 3880160, e@mail: sekretariat@ckissepolno.com.pl

 
Powered by: www.cdx.pl