Galeria zdjęć
1.GALERIA 2019r.2.GALERIA 2018r.3.GALERIA 2017r.4.GALERIA 2016r.5.GALERIA 2015r.6.GALERIA 2014r.7.GALERIA 2013r.8.GALERIA 2012r.9.GALERIA 2011r.10.MIĘDZYNARODOWE PLENERY MALARSKIE11.SĘPOLEŃSKI UNIWERSYTET DZIECKA12.SĘPOLEŃSKA AKADEMIA SUKCESU13.SĘPOLEŃSKA STREFA PODMIEJSKA - ARTIKi14.MUZYKA KLASYCZNA15.FOLKLOR I TRADYCJA16.WYSTAWY17.GALERIA GWIAZD18.SĘPOLEŃSKA SCENA KABARETOWA19.KOCHAMY POLSKIE SERIALE20.MUZYCZNE PODRÓŻE PO ŚWIECIE21.KULISY SŁAWY22.SAMI O SOBIE - REFLEKSJE GWIAZD23.JUBILEUSZ 50-LECIA CKiS

 Aktualności z "Satelit Kultury" i ARTIK'ów:

 

► EDD w Teklanowie

 

► EDD w Wałdowie - "Krajeński splot"

 

► Europejskie Dni Dziedzictwa w Lutówku

 

► EDD we Włościborzu

 

► Wyniki konkursu DK+ Inicjatywy Lokalne 2019

 

► EDD w Wilkowie

 

 


 


 

 


 

Administracja strony:

Jacek Wojtania
gg. 16209213
e@mail: ckis.jacek@go2.pl

PRZETARGI I OGŁOSZENIA 2019r.

 

 

 

 

 


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
INSTRUKTOR ANIMACJI SPOŁECZNEJ
W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NIECHORZU GM. SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE


   Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy instruktora animacji społecznej w świetlicy wiejskiej w NIECHORZU, gm. Sępólno Krajeńskie.
1. Nazwa i adres jednostki:
Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim
2. Określenie stanowiska, ilość etatów:
Instruktor animacji społecznej – 1/4  etatu
3. Rodzaj zatrudnienia, miejsce wykonywania pracy:
Pierwsza umowa o pracę na okres próbny.
Miejsce wykonywania pracy: świetlica wiejska w miejscowości NIECHORZ gm. Sępólno Krajeńskie.
4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
Wymagania niezbędne:
- wykształcenie min. średnie,
- umiejętność prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi,
- zdolność i otwartość w komunikowaniu się.

Wymagania dodatkowe:
- znajomość zagadnień merytorycznych związanych z działalnością kulturalno – rekreacyjną,
- umiejętność organizowania zajęć świetlicowych,
- umiejętność współpracy ze społecznością, organizacjami  lokalnymi,
- umiejętność obsługi komputera.

5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
3) kserokopie świadectw ukończenia szkół potwierdzających zdobyte wykształcenie,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy),
5) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej,
6) pisemne opracowanie na temat koncepcji funkcjonowania placówki m.in.:
- organizowanie i prowadzenie zajęć kulturalnych z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi,
- prowadzenie zespołów zainteresowań,
- organizowanie spotkań, imprez kulturalnych,
- współpraca z organizacjami lokalnymi,
7) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
8) własnoręcznie podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na stanowisko (załącznik nr 3 do ogłoszenia).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 24.05.2019 r.
Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Centrum Kultury i Sztuki (CKiS) ul. Tadeusza Kościuszki 4, 89-400 Sępólno Krajeńskie lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Centrum) z dopiskiem „Nabór na stanowisko instruktora animacji społecznej w NIECHORZU”.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do CKiS po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
7. Pozostałe informacje
1) Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
2) Oferty kandydatów niezakwalifikowanych można odebrać osobiście w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wyników naboru. Po upływie ww. terminu dokumenty zostaną zniszczone.

Załączniki do pobrania:

- Załącznik nr1.

- Załącznik nr2.

- Załącznik nr3.


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
INSTRUKTOR ANIMACJI SPOŁECZNEJ
W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŚWIDWIU GM. SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE


   Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy instruktora animacji społecznej w świetlicy wiejskiej w ŚWIDWIU, gm. Sępólno Krajeńskie.
1. Nazwa i adres jednostki:
Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim
2. Określenie stanowiska, ilość etatów:
Instruktor animacji społecznej – 1/4  etatu
3. Rodzaj zatrudnienia, miejsce wykonywania pracy:
Pierwsza umowa o pracę na okres próbny.
Miejsce wykonywania pracy: świetlica wiejska w miejscowości ŚWIDWIE gm. Sępólno Krajeńskie.
4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
Wymagania niezbędne:
- wykształcenie min. średnie,
- umiejętność prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi,
- zdolność i otwartość w komunikowaniu się.

Wymagania dodatkowe:
- znajomość zagadnień merytorycznych związanych z działalnością kulturalno – rekreacyjną,
- umiejętność organizowania zajęć świetlicowych,
- umiejętność współpracy ze społecznością, organizacjami  lokalnymi,
- umiejętność obsługi komputera.

5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
3) kserokopie świadectw ukończenia szkół potwierdzających zdobyte wykształcenie,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy),
5) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej,
6) pisemne opracowanie na temat koncepcji funkcjonowania placówki m.in.:
- organizowanie i prowadzenie zajęć kulturalnych z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi,
- prowadzenie zespołów zainteresowań,
- organizowanie spotkań, imprez kulturalnych,
- współpraca z organizacjami lokalnymi,
7) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
8) własnoręcznie podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na stanowisko (załącznik nr 3 do ogłoszenia).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 24.05.2019 r.
Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Centrum Kultury i Sztuki (CKiS) ul. Tadeusza Kościuszki 4, 89-400 Sępólno Krajeńskie lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Centrum) z dopiskiem „Nabór na stanowisko instruktora animacji społecznej w ŚWIDWIU”.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do CKiS po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
7. Pozostałe informacje
1) Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
2) Oferty kandydatów niezakwalifikowanych można odebrać osobiście w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wyników naboru. Po upływie ww. terminu dokumenty zostaną zniszczone.


Załączniki do pobrania:

- Załącznik nr1.

- Załącznik nr2.

- Załącznik nr3.


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
INSTRUKTOR ANIMACJI SPOŁECZNEJ
W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TRZCIANACH GM. SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE


   Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy instruktora animacji społecznej w świetlicy wiejskiej w TRZCIANACH, gm. Sępólno Krajeńskie.
1. Nazwa i adres jednostki:
Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim
2. Określenie stanowiska, ilość etatów:
Instruktor animacji społecznej – 1/4  etatu
3. Rodzaj zatrudnienia, miejsce wykonywania pracy:
Pierwsza umowa o pracę na okres próbny.
Miejsce wykonywania pracy: świetlica wiejska w miejscowości TRZCIANY gm. Sępólno Krajeńskie.
4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
Wymagania niezbędne:
- wykształcenie min. średnie,
- umiejętność prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi,
- zdolność i otwartość w komunikowaniu się.

Wymagania dodatkowe:
- znajomość zagadnień merytorycznych związanych z działalnością kulturalno – rekreacyjną,
- umiejętność organizowania zajęć świetlicowych,
- umiejętność współpracy ze społecznością, organizacjami  lokalnymi,
- umiejętność obsługi komputera.

5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
3) kserokopie świadectw ukończenia szkół potwierdzających zdobyte wykształcenie,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy),
5) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej,
6) pisemne opracowanie na temat koncepcji funkcjonowania placówki m.in.:
- organizowanie i prowadzenie zajęć kulturalnych z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi,
- prowadzenie zespołów zainteresowań,
- organizowanie spotkań, imprez kulturalnych,
- współpraca z organizacjami lokalnymi,
7) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
8) własnoręcznie podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na stanowisko (załącznik nr 3 do ogłoszenia).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 24.05.2019 r.
Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Centrum Kultury i Sztuki (CKiS) ul. Tadeusza Kościuszki 4, 89-400 Sępólno Krajeńskie lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Centrum) z dopiskiem „Nabór na stanowisko instruktora animacji społecznej w TRZCIANACH”.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do CKiS po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
7. Pozostałe informacje
1) Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
2) Oferty kandydatów niezakwalifikowanych można odebrać osobiście w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wyników naboru. Po upływie ww. terminu dokumenty zostaną zniszczone.

Załączniki do pobrania:

- Załącznik nr1.

- Załącznik nr2.

- Załącznik nr3.


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
INSTRUKTOR ANIMACJI SPOŁECZNEJ
W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZALESIU GM. SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE


   Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy instruktora animacji społecznej w świetlicy wiejskiej w ZALESIU, gm. Sępólno Krajeńskie.
1. Nazwa i adres jednostki:
Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim
2. Określenie stanowiska, ilość etatów:
Instruktor animacji społecznej – 1/4  etatu
3. Rodzaj zatrudnienia, miejsce wykonywania pracy:
Pierwsza umowa o pracę na okres próbny.
Miejsce wykonywania pracy: świetlica wiejska w miejscowości ZALESIE gm. Sępólno Krajeńskie.
4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
Wymagania niezbędne:
- wykształcenie min. średnie,
- umiejętność prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi,
- zdolność i otwartość w komunikowaniu się.

Wymagania dodatkowe:
- znajomość zagadnień merytorycznych związanych z działalnością kulturalno – rekreacyjną,
- umiejętność organizowania zajęć świetlicowych,
- umiejętność współpracy ze społecznością, organizacjami  lokalnymi,
- umiejętność obsługi komputera.

5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
3) kserokopie świadectw ukończenia szkół potwierdzających zdobyte wykształcenie,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy),
5) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej,
6) pisemne opracowanie na temat koncepcji funkcjonowania placówki m.in.:
- organizowanie i prowadzenie zajęć kulturalnych z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi,
- prowadzenie zespołów zainteresowań,
- organizowanie spotkań, imprez kulturalnych,
- współpraca z organizacjami lokalnymi,
7) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
8) własnoręcznie podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na stanowisko (załącznik nr 3 do ogłoszenia).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 24.05.2019 r.
Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Centrum Kultury i Sztuki (CKiS) ul. Tadeusza Kościuszki 4, 89-400 Sępólno Krajeńskie lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Centrum) z dopiskiem „Nabór na stanowisko instruktora animacji społecznej w ZALESIU”.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do CKiS po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
7. Pozostałe informacje
1) Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
2) Oferty kandydatów niezakwalifikowanych można odebrać osobiście w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wyników naboru. Po upływie ww. terminu dokumenty zostaną zniszczone.
 

Załączniki do pobrania:

- Załącznik nr1.

- Załącznik nr2.

- Załącznik nr3.


 

 

 
 

Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim, Ul. T. Kościuszki 4, 89-400 Sępólno Krajeńskie, tel. 52 3880160, e@mail: sekretariat@ckissepolno.com.pl

 
Powered by: www.cdx.pl