Galeria zdjęć
1.GALERIA 2020r.2.GALERIA 2019r.3.GALERIA 2018r.4.GALERIA 2017r.5.GALERIA 2016r.6.GALERIA 2015r.7.GALERIA 2014r.8.GALERIA 2013r.9.GALERIA 2012r.10.GALERIA 2011r.11.MIĘDZYNARODOWE PLENERY MALARSKIE12.SĘPOLEŃSKI UNIWERSYTET DZIECKA13.SĘPOLEŃSKA AKADEMIA SUKCESU14.SĘPOLEŃSKA STREFA PODMIEJSKA - ARTIKi15.MUZYKA KLASYCZNA16.FOLKLOR I TRADYCJA17.WYSTAWY18.GALERIA GWIAZD19.SĘPOLEŃSKA SCENA KABARETOWA20.KOCHAMY POLSKIE SERIALE21.MUZYCZNE PODRÓŻE PO ŚWIECIE22.KULISY SŁAWY23.SAMI O SOBIE - REFLEKSJE GWIAZD24.JUBILEUSZ 50-LECIA CKiS

 Aktualności z "Satelit Kultury" i ARTIK'ów:

 

► WOK w Wałdowie jak malowany!

 

► Dzień Strażaka w ARTiK'u w Lutowie

 

► ARTiK z Lutowa obchodzi Dzień Flagi

 

► Halo tu Ziemia - ARTiK Wałdowo zdalnie

 

► Kicające zające z ARTIK'u w Wałdowie

 

► ARTiK z Lutowa w oczekiwaniu na Święta Wielkanocne

 

►  Pracowite Maluchy z ARTiK'a w Lutowie

 

► Maluchy z ARTiK'a w Lutowie przygotowują pyszności w domach

 

► ARTIK Lutowo - Światowy Dzień Opowiadania Baśni

 

► Śladami dinozaurów - ARTIK w Lutowie

 

► ARTiK z Lutowa poznaje świat za pomocą zmysłów

 

► Dzień Kobiet i Mężczyzn w Lutowie

 

► Dzień Kobiet , Dzień Mężczyzny i Dzień Sołtysa w Wilkowie.

 

► "Jak za dawnych lat" – Dzień Babci i Dziadka - Lutowo

 

► Dzień Babci i Dziadka w Wilkowie.

 

► Muzyczna kawiarenka dla babci i dziadka - Wałdowo

 

► Lutowo Dzień Babci i Dziadka

 

► Ferie zimowe w Lutowie

 

► Występ na dużej scenie - ARTiK Lutowo

 


 


 

 


 

Administracja strony:

Jacek Wojtania
gg. 16209213
e@mail: ckis.jacek@go2.pl

 

PRZETARGI I OGŁOSZENIA 2014r.

 

 


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
INSTRUKTOR ANIMACJI SPOŁECZNEJ
W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZALESIU GM. SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE
Z DNIA 30.09.2014 R.


Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy instruktora animacji społecznej w świetlicy wiejskiej w Zalesiu, gm. Sępólno Krajeńskie.

1. Nazwa i adres jednostki:
Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

2. Określenie stanowiska, ilość etatów:
Stanowisko: instruktor animacji społecznej
Ilość etatów: 1/4 etatu

3. Rodzaj zatrudnienia, miejsce wykonywania pracy:
Pierwsza umowa o pracę na okres próbny - 3 miesięcy.
Miejsce wykonywania pracy: świetlica wiejska w miejscowości Zalesie, gm. Sępólno Krajeńskie.

4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
Wymagania niezbędne:
- wykształcenie min. średnie,
- kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji,
- zdolność i otwartość w komunikowaniu się,
- odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę.
Wymagania dodatkowe:
- znajomość zagadnień merytorycznych związanych z działalnością kulturalno – rekreacyjną,
- umiejętność prowadzenia zajęć kulturalnych, rekreacyjnych,
- organizowanie zajęć świetlicowych,
- organizowanie imprez,
- umiejętność obsługi komputera,
- umiejętność współpracy ze społecznością lokalną,
- wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole.

5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys – curriculum vitae– podpisany odręcznie,
3) świadectwa ukończenia szkół potwierdzających zdobyte wykształcenie lub ich odpisy,
4) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy) lub ich odpisy,
5) pisemne opracowanie na temat koncepcji funkcjonowania placówki m.in.:
- organizowanie i prowadzenie zajęć kulturalnych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,
- prowadzenie kursów i zespołów zainteresowań,
- udzielanie pomocy merytorycznej zespołom zainteresowań,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi,
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r.
o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 07 października 2014 r. o godz. 13.00.
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Centrum Kultury i Sztuki, ul. Tadeusza Kościuszki 4, 89-400 Sępólno Krajeńskie lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Centrum) z dopiskiem „Nabór na stanowisko instruktora animacji społecznej w Zalesiu”.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Centrum po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

7. Pozostałe informacje
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie http://www.ckissepolno.com.pl/ oraz http://www.bip.gmina-sepolno.pl/
 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
instruktora animacji społecznej w Świetlicy Wiejskiej w Zalesiu gmina Sępólno Krajeńskie
Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko instruktora animacji społecznej w Świetlicy Wiejskiej w Zalesiu gmina Sępólno Krajeńskie.W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrana została:
Pani Ewa Wiśniewska zamieszkała w Wiśniewie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W toku postępowania naboru przeprowadzono ocenę formalną i merytoryczną kandydata. Stwierdzono spełnienie niezbędnych i dodatkowych wymogów określonych w ogłoszeniu o naborze oraz posiadanie wiedzy i predyspozycji do podjęcia pracy na tym stanowisku.
Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki
w Sępólnie Krajeńskim
mgr Julita Maciaszek


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
INSTRUKTOR ANIMACJI SPOŁECZNEJ
W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NIECHORZU GM. SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE
Z DNIA 30.09.2014 R.


Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy instruktora animacji społecznej w świetlicy wiejskiej w Niechorzu, gm. Sępólno Krajeńskie.
 

1. Nazwa i adres jednostki:
Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

2. Określenie stanowiska, ilość etatów:
Stanowisko: instruktor animacji społecznej
Ilość etatów: 1/4 etatu
 

3. Rodzaj zatrudnienia, miejsce wykonywania pracy:
Pierwsza umowa o pracę na okres próbny - 3 miesięcy.
Miejsce wykonywania pracy: świetlica wiejska w miejscowości Niechorz, gm. Sępólno Krajeńskie.
 

4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
Wymagania niezbędne:
- wykształcenie min. średnie,
- kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji,
- zdolność i otwartość w komunikowaniu się,
- odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę.
Wymagania dodatkowe:
- znajomość zagadnień merytorycznych związanych z działalnością kulturalno – rekreacyjną,
- umiejętność prowadzenia zajęć kulturalnych, rekreacyjnych,
- organizowanie zajęć świetlicowych,
- organizowanie imprez,
- umiejętność obsługi komputera,
- umiejętność współpracy ze społecznością lokalną,
- wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole.
 

5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys – curriculum vitae– podpisany odręcznie,
3) świadectwa ukończenia szkół potwierdzających zdobyte wykształcenie lub ich odpisy,
4) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy) lub ich odpisy,
5) pisemne opracowanie na temat koncepcji funkcjonowania placówki m.in.:
- organizowanie i prowadzenie zajęć kulturalnych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,
- prowadzenie kursów i zespołów zainteresowań,
- udzielanie pomocy merytorycznej zespołom zainteresowań,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi,
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r.
o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 07 października 2014 r. o godz. 13.00.
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Centrum Kultury i Sztuki, ul. Tadeusza Kościuszki 4, 89-400 Sępólno Krajeńskie lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Centrum) z dopiskiem „Nabór na stanowisko instruktora animacji społecznej w Niechorzu”.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Centrum po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
 

7. Pozostałe informacje
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie http://www.ckissepolno.com.pl/ oraz http://www.bip.gmina-sepolno.pl/
 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
instruktora animacji społecznej w Świetlicy Wiejskiej w Niechorzu gmina Sępólno Krajeńskie
Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko instruktora animacji społecznej w Świetlicy Wiejskiej w Niechorzu gmina Sępólno Krajeńskie.

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrana została:
Pani Karolina Barabas zamieszkała w Sępólnie Krajeńskim

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W toku postępowania naboru przeprowadzono ocenę formalną i merytoryczną kandydata. Stwierdzono spełnienie niezbędnych i dodatkowych wymogów określonych w ogłoszeniu o naborze oraz posiadanie wiedzy i predyspozycji do podjęcia pracy na tym stanowisku.
Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki
w Sępólnie Krajeńskim
mgr Julita Maciaszek


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
PALACZ C.O.
W WIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W WAŁDOWIE GM. SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE
Z DNIA 25.09.2014 R.


Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy palacza c.o. w Wiejskim Ośrodku Kultury w Wałdowie, gm. Sępólno Krajeńskie.

1. Nazwa i adres jednostki:
Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

2. Określenie stanowiska, ilość etatów:

Palacz c.o.;1/2 etatu

3. Rodzaj zatrudnienia, miejsce wykonywania pracy:
Pierwsza umowa o pracę na okres próbny.
Miejsce wykonywania pracy: Wiejski Ośrodek Kultury w Wałdowie, gm. Sępólno Krajeńskie.

4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
Wymagania niezbędne:
- umiejętność obsługi kotła c.o.,
- wykształcenie minimum zawodowe;
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;
- mobilność i dyspozycyjność czasowa;
- natychmiastowa gotowość do podjęcia pracy.
Wymagania dodatkowe:
- świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji  i sieci – kotły wodne na paliwa stałe o mocy powyżej 50 kW.

5. Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV)
2. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje,
3. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
4. oświadczenie osoby o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
5. oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zm.)
7. kserokopia dowodu osobistego lub inny dokument potwierdzający obywatelstwo polskie

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 30.09.2014 r. o godz. 13.00.
Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Centrum Kultury i Sztuki, ul. Tadeusza Kościuszki 4, 89-400 Sępólno Krajeńskie lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Centrum) z dopiskiem „Nabór na stanowisko palacza c.o. w Wiejskim Ośrodku Kultury w Wałdowie”.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Centrum po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

7. Pozostałe informacje
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie http://www.ckissepolno.com.pl/ oraz http://www.bip.gmina-sepolno.pl/

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
palacz w Wiejskim Ośrodku Kultury w Wałdowie gmina Sępólno Krajeńskie
Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko palacza w Wiejskim Ośrodku Kultury w Wałdowie gmina Sępólno Krajeńskie.

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrany został:
Pani Michał Bosiacki, zam. Wałdowo

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W toku postępowania naboru stwierdzono spełnienie wymogów określonych w ogłoszeniu o naborze.
Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki
w Sępólnie Krajeńskim
mgr Julita Maciaszek


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
INSTRUKTOR ANIMACJI SPOŁECZNEJ
W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SKARPIE GM. SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE Z DNIA 22.08.2014 r.Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy instruktora animacji społecznej w świetlicy wiejskiej w Skarpie, gm. Sępólno Krajeńskie.

1. Nazwa i adres jednostki:
Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

2. Określenie stanowiska, ilość etatów:
Instruktor animacji społecznej – 1/2 etatu

3. Rodzaj zatrudnienia, miejsce wykonywania pracy:
Umowa na zastępstwo.
Miejsce wykonywania pracy: świetlica wiejska w miejscowości Skarpa, gm. Sępólno Krajeńskie.

4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie min. średnie
- kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji,
- zdolność i otwartość w komunikowaniu się,
- odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę
Wymagania dodatkowe:
- znajomość zagadnień merytorycznych związanych z działalnością kulturalno – rekreacyjną,
- umiejętność prowadzenia zajęć kulturalnych, rekreacyjnych,
- organizowanie zajęć świetlicowych,
- organizowanie imprez,
- umiejętność obsługi komputera,
- umiejętność współpracy ze społecznością lokalną,
- wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole

5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys – curriculum vitae– podpisany odręcznie,
3) świadectwa ukończenia szkół potwierdzających zdobyte wykształcenie lub ich odpisy,
4) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy) lub ich odpisy,
5) pisemne opracowanie na temat koncepcji funkcjonowania placówki m.in.:
- organizowanie i prowadzenie zajęć kulturalnych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,
- prowadzenie kursów i zespołów zainteresowań,
- udzielanie pomocy merytorycznej zespołom zainteresowań,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi.
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r.
o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 27 sierpnia 2014 r. o godz. 13.00.
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Centrum Kultury i Sztuki, ul. Tadeusza Kościuszki 4, 89-400 Sępólno Krajeńskie lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Centrum) z dopiskiem „Nabór na stanowisko instruktora animacji społecznej w świetlicy wiejskiej w Skarpie”.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Centrum po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

7. Pozostałe informacje
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie http://www.ckissepolno.com.pl/ oraz http://www.bip.gmina-sepolno.pl/

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
instruktora animacji społecznej w Świetlicy Wiejskiej w Skarpie gmina Sępólno Krajeńskie

 Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko instruktora animacji społecznej w Świetlicy Wiejskiej w Skarpie gmina Sępólno Krajeńskie.

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrana została:
Pani Paulina Chentkiewicz, zam. Skarpa

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W toku postępowania naboru przeprowadzono ocenę formalną i merytoryczną kandydata. Stwierdzono spełnienie niezbędnych i dodatkowych wymogów określonych w ogłoszeniu o naborze.

 Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki
w Sępólnie Krajeńskim
mgr Julita Maciaszek


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
INSTRUKTOR ANIMACJI SPOŁECZNEJ
W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZALESIU GM. SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE Z DNIA 21.08.2014 r.Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy instruktora animacji społecznej w świetlicy wiejskiej w Zalesiu, gm. Sępólno Krajeńskie.

1. Nazwa i adres jednostki:
Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

2. Określenie stanowiska, ilość etatów:
Instruktor animacji społecznej – 1/4 etatu

3. Rodzaj zatrudnienia, miejsce wykonywania pracy:
Pierwsza umowa o pracę na okres próbny - 3 miesięcy.
Miejsce wykonywania pracy: świetlica wiejska w miejscowości Zalesie, gm. Sępólno Krajeńskie.

4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
Wymagania niezbędne:
- wykształcenie min. średnie
- kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji,
- zdolność i otwartość w komunikowaniu się,
- odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę
Wymagania dodatkowe:
- znajomość zagadnień merytorycznych związanych z działalnością kulturalno – rekreacyjną,
- umiejętność prowadzenia zajęć kulturalnych, rekreacyjnych,
- organizowanie zajęć świetlicowych,
- organizowanie imprez,
- umiejętność obsługi komputera,
- umiejętność współpracy ze społecznością lokalną,
- wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole

5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys – curriculum vitae– podpisany odręcznie,
3) świadectwa ukończenia szkół potwierdzających zdobyte wykształcenie lub ich odpisy,
4) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy) lub ich odpisy,
5) pisemne opracowanie na temat koncepcji funkcjonowania placówki m.in.:
- organizowanie i prowadzenie zajęć kulturalnych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,
- prowadzenie kursów i zespołów zainteresowań,
- udzielanie pomocy merytorycznej zespołom zainteresowań,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi.
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r.
o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 27 sierpnia 2014 r. o godz. 13.00.
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Centrum Kultury i Sztuki, ul. Tadeusza Kościuszki 4, 89-400 Sępólno Krajeńskie lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Centrum) z dopiskiem „Nabór na stanowisko instruktora animacji społecznej w świetlicy wiejskiej w Zalesiu”.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Centrum po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

7. Pozostałe informacje
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie http://www.ckissepolno.com.pl/ oraz http://www.bip.gmina-sepolno.pl/

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
instruktora animacji społecznej w Świetlicy Wiejskiej w Zalesiu gmina Sępólno Krajeńskie


 


Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim informuje, że nabór na stanowisko  instruktora animacji społecznej w Świetlicy Wiejskiej w Zalesiu gmina Sępólno Krajeńskie został unieważniony z powodu braku ofert.
 Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki
w Sępólnie Krajeńskim
mgr Julita Maciaszek


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
INSTRUKTOR EDUKACJI KULTURALNEJ
W GMINNEJ PRACOWNI EDUKACJI KULTURALNEJ WE WŁOŚCIBORZU GM. SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE Z DNIA 21.08.2014 r.Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy instruktora edukacji kulturalnej w Gminnej Pracowni Edukacji Kulturalnej we Włościborzu, gm. Sępólno Krajeńskie.

1. Nazwa i adres jednostki:
Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

2. Określenie stanowiska, ilość etatów:
Instruktor edukacji kulturalnej – 1/2 etatu

3. Rodzaj zatrudnienia, miejsce wykonywania pracy:
Pierwsza umowa o pracę na okres próbny - 3 miesięcy.
Miejsce wykonywania pracy: Gminna Pracownia Edukacji Kulturalnej we Włościborzu, gm. Sępólno Krajeńskie.

4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
Wymagania niezbędne:
- studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Wymagania dodatkowe:
- umiejętność prowadzenia zajęć wspierających rozwój dziecka,
- umiejętność stosowania twórczych metod i form pracy z dzieckiem,
- umiejętność planowania i wykonywania czynności dydaktyczno-wychowawczych,
- umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy,
- umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność za wykonaną pracę, rzetelność i sumienność,
- predyspozycje do pracy z dziećmi,
- wysoka kultura osobista,
- sumienność i obowiązkowość.

5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys – curriculum vitae– podpisany odręcznie,
3) świadectwa ukończenia szkół potwierdzających zdobyte wykształcenie lub ich odpisy,
4) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy) lub ich odpisy,
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r.
o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)
6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie – w tym, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 27 sierpnia 2014 r. o godz. 13.00.
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Centrum Kultury i Sztuki, ul. Tadeusza Kościuszki 4, 89-400 Sępólno Krajeńskie lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Centrum) z dopiskiem „Nabór na stanowisko instruktora edukacji kulturalnej w Gminnej Pracowni Edukacji Kulturalnej we Włościborzu”.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Centrum po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

7. Pozostałe informacje
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie http://www.ckissepolno.com.pl/ oraz http://www.bip.gmina-sepolno.pl/
 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: instruktora edukacji kulturalnej
w Gminnej Pracowni Edukacji Kulturalnej we Włościborzu, gm. Sępólno Krajeńskie.

 Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko instruktora edukacji kulturalnej w Gminnej Pracowni Edukacji Kulturalnej we Włościborzu, gm. Sępólno Krajeńskie
W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrana została:
Pani Karolina Suchomska,  zam. Sępólno Krajeńskie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W toku postępowania naboru przeprowadzono ocenę formalną i merytoryczną kandydata. Stwierdzono spełnienie niezbędnych i dodatkowych wymogów określonych w ogłoszeniu o naborze oraz posiadanie wiedzy i predyspozycji do podjęcia pracy na tym stanowisku.

 Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki
w Sępólnie Krajeńskim
mgr Julita Maciaszek


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
INSTRUKTOR EDUKACJI KULTURALNEJ
W GMINNEJ PRACOWNI EDUKACJI KULTURALNEJ W LUTOWIE GM. SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE Z DNIA 21.08.2014 r.Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy instruktora edukacji kulturalnej w Gminnej Pracowni Edukacji Kulturalnej w Lutowie, gm. Sępólno Krajeńskie.
 

1. Nazwa i adres jednostki:
Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim
 

2. Określenie stanowiska, ilość etatów:
Instruktor edukacji kulturalnej – 1/2 etatu
 

3. Rodzaj zatrudnienia, miejsce wykonywania pracy:
Pierwsza umowa o pracę na okres próbny - 3 miesięcy.
Miejsce wykonywania pracy: Gminna Pracownia Edukacji Kulturalnej w Lutowie, gm. Sępólno Krajeńskie.
 

4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
Wymagania niezbędne:
- studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Wymagania dodatkowe:
- umiejętność prowadzenia zajęć wspierających rozwój dziecka,
- umiejętność stosowania twórczych metod i form pracy z dzieckiem,
- umiejętność planowania i wykonywania czynności dydaktyczno-wychowawczych,
- umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy,
- umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność za wykonaną pracę, rzetelność i sumienność,
- predyspozycje do pracy z dziećmi,
- wysoka kultura osobista,
- sumienność i obowiązkowość.
 

5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys – curriculum vitae– podpisany odręcznie,
3) świadectwa ukończenia szkół potwierdzających zdobyte wykształcenie lub ich odpisy,
4) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy) lub ich odpisy,
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)
6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie – w tym, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne.
 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 27 sierpnia 2014 r. o godz. 13.00.
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Centrum Kultury i Sztuki, ul. Tadeusza Kościuszki 4, 89-400 Sępólno Krajeńskie lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Centrum) z dopiskiem „Nabór na stanowisko instruktora edukacji kulturalnej w Gminnej Pracowni Edukacji Kulturalnej w Lutowie”.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Centrum po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
 

7. Pozostałe informacje
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie http://www.ckissepolno.com.pl/ oraz http://www.bip.gmina-sepolno.pl/
 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: instruktora edukacji kulturalnej
w Gminnej Pracowni Edukacji Kulturalnej w Lutowie, gm. Sępólno Krajeńskie.


 


Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko instruktora edukacji kulturalnej w Gminnej Pracowni Edukacji Kulturalnej w Lutowie, gm. Sępólno Krajeńskie
W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrana została:
Pani Barbara Czarnotta,  zam. Iłowo

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W toku postępowania naboru przeprowadzono ocenę formalną i merytoryczną kandydata. Stwierdzono spełnienie niezbędnych i dodatkowych wymogów określonych w ogłoszeniu o naborze oraz posiadanie wiedzy i predyspozycji do podjęcia pracy na tym stanowisku.


 


Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki
w Sępólnie Krajeńskim
mgr Julita Maciaszek


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
INSTRUKTOR ANIMACJI SPOŁECZNEJ
W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NIECHORZU GM. SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE
Z DNIA 01.07.2014 r.


Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy instruktora animacji społecznej w świetlicy wiejskiej w Niechorzu, gm. Sępólno Krajeńskie.
 

1. Nazwa i adres jednostki:
Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim
 

2. Określenie stanowiska, ilość etatów:
Instruktor animacji społecznej – 1/4 etatu
 

3. Rodzaj zatrudnienia, miejsce wykonywania pracy:
Pierwsza umowa o pracę na okres próbny - 3 miesięcy.
Miejsce wykonywania pracy: świetlica wiejska w miejscowości Niechorz, gm. Sępólno Krajeńskie.
 

4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
Wymagania niezbędne:
- wykształcenie min. średnie
- kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji,
- zdolność i otwartość w komunikowaniu się,
- odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę
Wymagania dodatkowe:
- znajomość zagadnień merytorycznych związanych z działalnością kulturalno – rekreacyjną,
- umiejętność prowadzenia zajęć kulturalnych, rekreacyjnych,
- organizowanie zajęć świetlicowych,
- organizowanie imprez,
- umiejętność obsługi komputera,
- umiejętność współpracy ze społecznością lokalną,
- wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole
 

5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys – curriculum vitae– podpisany odręcznie,
3) świadectwa ukończenia szkół potwierdzających zdobyte wykształcenie lub ich odpisy,
4) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy) lub ich odpisy,
5) pisemne opracowanie na temat koncepcji funkcjonowania placówki m.in.:
- organizowanie i prowadzenie zajęć kulturalnych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,
- prowadzenie kursów i zespołów zainteresowań,
- udzielanie pomocy merytorycznej zespołom zainteresowań,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi.
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r.
o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)
 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Centrum lub pocztą na adres: Centrum Kultury i Sztuki, ul. Tadeusza Kościuszki 4, 89-400 Sępólno Krajeńskie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.07.2014 r.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
instruktora animacji społecznej w Świetlicy Wiejskiej w Niechorzu gmina Sępólno Krajeńskie


 


Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko instruktora animacji społecznej w Świetlicy Wiejskiej w Niechorzu gmina Sępólno Krajeńskie.

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrana została:
Pani Maja Król zamieszkała w Niechorzu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku oceny złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, kandydatka uzyskała najwyższą ocenę ze względu na przygotowanie do wykonywania zadań określonych dla stanowiska, na które przeprowadzony był nabór.
 Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki
w Sępólnie Krajeńskim
mgr Julita Maciaszek


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.ckissepolno.com.pl oraz www.bip.gmina-sepolno.pl

Sępólno Krajeńskie: Remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Lutowie
Numer ogłoszenia: 152842 - 2014; data zamieszczenia: 07.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 


Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Sztuki , ul. Kościuszki 4, 89-400 Sępólno Krajeńskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3880160, faks 52 3880160.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckissepolno.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Lutowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Lutowie w zakresie: 1) Roboty rozbiórkowe: -rozebranie posadzki i wykładzin ściennych z płytek ceramicznych -zeskrobanie starej farby -rozebranie posadzek z paneli podłogowych -demontaż grzejników z rur żeliwnych -wykucie z muru ościeżnic drewnianych -demontaż urządzeń sanitarnych -rozebranie opaski betonowej wokół budynku -wywóz i utylizacja gruzu, wywóz złomu 2) Tynki, malowanie, glazura - ściany i sufity: -zagruntowanie ściain i sufitów pod gładzie gipsowe -gładzie gipsowe ścian i sufitów -dwukrotne malowanie ścian i stropów wraz z zagruntowaniem -mycie powierzchni pokrytej farbą olejną w korytarzu, dwukrotne malowanie farbą olejną -licowanie ścian płytkami ceramicznymi -montaż okładziny ściennej z paneli na podkonstrukcji - scena 3) Podłoża i posadzki: -wykonanie posadzki z płytek ceramicznych wraz z cokolikami w toaletach i świetlicy -wykonanie posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami cokołowymi w pomieszczeniu ARTiK i na scenie -wykonanie posadzki z płytek ceramicznych w korytarzu na oczyszczonej posadzce z lastryko 4) Stolarka drzwiowa: -obsadzenie nowej stolarki drzwiowej -obsadzenie nowej stolarki okiennej - wewnętrznej - witryny 5) Montaż wyposażenie c.o. -zainstalowanie nowych grzejników stalowych, płytowych 6) Armatura i wyposażenie toalet: -montaż urządzeń sanitarnych -montaż wyposażenia toalet 7) Roboty zewnętrzne: -wykonanie opaski z kostki betonowej na podsypce piaskowej Zakresem prac remontowych podlegać będą następujące pomieszczenia: korytarz, świetlica, dwie toalety, pomieszczenie ARTiK, scena. Powierzchnie użytkowe pomieszczeń: Toalety: 6,63 m2 Świetlica: 16,58m2 ARTiK : 37,67m= m2 Scena: 44,73 m2 Korytarz: 18,48 m2 2.3.Przed wykonaniem zadania kolorystykę ścian, płytek, fug oraz ich układ należy uzgodnić z Zamawiającym. 2.4 Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik Nr 6, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik Nr 7 oraz przedmiar robót stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej SIWZ. Uwaga: Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego, które spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry projektowe. 2.5. Prace towarzyszące konieczne do uwzględnienia w cenie oferty: a) uporządkowanie terenu i przywrócenie do stanu pierwotnego; b) ubezpieczenie terenu budowy od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz katastrof budowlanych, 2.6. Zamawiający zaleca aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z oględzin i wizji lokalnej obciąża Wykonawcę składającego ofertę - (osoba do kontaktu Małgorzata Senska - kierownik Wiejskiego Ośrodka Kultury w Lutowie - 695 884 375)..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.40.00.00-1, 45.43.00.00-0, 45.43.21.00-5, 45.42.11.00-5, 45.33.11.00-7, 45.33.24.00-7, 45.23.32.22-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia, wymienionego w Rozdziale XVI pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wg zasady spełnia / nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia, wymienionego w Rozdziale XVI pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wg zasady spełnia / nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia, wymienionego w Rozdziale XVI pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wg zasady spełnia / nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia, wymienionego w Rozdziale XVI pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wg zasady spełnia / nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia, wymienionego w Rozdziale XVI pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wg zasady spełnia / nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
4.1. Formularz ofertowy (załącznik Nr 1 do SIWZ), 4.2. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów, w przypadku gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów ( jeżeli dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku: a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w paragrafie 4 ust. 1 Umowy, b) wystąpienia zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: - z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub - wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, a wykonanie zamówienia dodatkowego uniemożliwia wykonanie zamówienia podstawowego w terminie umownym, c) opóźnień Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów wymaganych przepisami, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany, d) wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania robót, e) wystąpienia siły wyższej obejmującej: - klęski żywiołowe, - gwałtowne opady, gradobicie, powodzie i inne anomalia klimatyczne. We wszystkich przypadkach określonych w punktach od a do e, termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności. 2) Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia/zwiększenia zakresu robót. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone/powiększone o wartość robót, o które pomniejszono/powiększono zakres przedmiotu Umowy. Wartość tych robót zostanie wyliczona na podstawie stawek określonych w kosztorysie ofertowym lub aktualnych informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz o cenach pracy sprzętu budowlanego i materiałów budowlanych zawartych w zeszytach SEKOCENBUD. W przypadku braku cen materiałów i sprzętu w zeszycie SEKOCENBUD, ceny te będą przyjmowane wg wartości rynkowej. 3) Zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę. 4) W zakresie zmian na skutek wydanych decyzji, uzgodnień, faktycznych uwarunkowań technicznych, terenowych i gruntowych, powodujących konieczność modyfikacji rozwiązań, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą mieć wpływu na wynagrodzenie Wykonawcy. 5) Innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Wykonawcy, nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą. 6) Zmiany sposobu wykonania robót lub ich zakresu, jeżeli w trakcie realizacji pojawią się okoliczności uzasadniające powyższe, a wynikające z uzyskanych uzgodnień i opinii, uwarunkowań technicznych, gruntowych lub dokumentacyjnych. 7) Okoliczności przewidziane powyżej w punktach od 1 do 6 stanowiące podstawę zmiany Umowy stanowią uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek. 8) Nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ckissepolno.com.pl oraz www.bip.gmina-sepolno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Kultury i Sztuki ul. T. Kościuszki 4 89-400 Sępólno Kraj..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.05.2014 godzina 11:00, miejsce: Centrum Kultury i Sztuki ul. T. Kościuszki 4 89-400 Sępólno Kraj..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi ze środków Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Do pobrania:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (doc)

- Załącznik Nr 6 – Dokumentacja projektowa (JPG)

- Załącznik Nr 7 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (PDF)

- Załącznik Nr 8 – Przedmiar robót (PDF)
 

 

Rozstrzygnięcie

- Streszczenie ofert : (JPG1)

- Streszczenie ofert : (JPG2)


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
INSTRUKTOR ANIMACJI SPOŁECZNEJ
W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TEKLANOWIE GM. SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE
Z DNIA 20.01.2014 r.


Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy instruktora animacji społecznej w świetlicy wiejskiej w Teklanowie, gm. Sępólno Krajeńskie.
1. Nazwa i adres jednostki:
Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim
2. Określenie stanowiska, ilość etatów:
Instruktor animacji społecznej – 1/4 etatu
3. Rodzaj zatrudnienia, miejsce wykonywania pracy:
Pierwsza umowa o pracę na okres próbny - 3 miesięcy.
Miejsce wykonywania pracy: świetlica wiejska w miejscowości Teklanowo, gm. Sępólno Krajeńskie.
4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
Wymagania niezbędne:
- wykształcenie min. średnie
- kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji,
- zdolność i otwartość w komunikowaniu się,
- odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę
Wymagania dodatkowe:
- znajomość zagadnień merytorycznych związanych z działalnością kulturalno – rekreacyjną,
- umiejętność prowadzenia zajęć kulturalnych, rekreacyjnych,
- organizowanie zajęć świetlicowych,
- organizowanie imprez,
- umiejętność obsługi komputera,
- umiejętność współpracy ze społecznością lokalną,
- wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole
5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys – curriculum vitae– podpisany odręcznie,
3) świadectwa ukończenia szkół potwierdzających zdobyte wykształcenie lub ich odpisy,
4) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy) lub ich odpisy,
5) pisemne opracowanie na temat koncepcji funkcjonowania placówki m.in.:
- organizowanie i prowadzenie zajęć kulturalnych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,
- prowadzenie kursów i zespołów zainteresowań,
- udzielanie pomocy merytorycznej zespołom zainteresowań,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi.
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r.
o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Centrum lub pocztą na adres: Centrum Kultury i Sztuki, ul. Tadeusza Kościuszki 4, 89-400 Sępólno Krajeńskie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.01.2014 r.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
instruktora animacji społecznej w Świetlicy Wiejskiej w Teklanowie gmina Sępólno Krajeńskie 

Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko instruktora animacji społecznej w Świetlicy Wiejskiej w Teklanowie gmina Sępólno Krajeńskie.

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrana została:
Pani Aleksandra Czerwińska zamieszkała w Tucholi.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku oceny złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, kandydatka uzyskała najwyższą ocenę ze względu na posiadane wykształcenie
i przygotowanie do wykonywania zadań określonych dla stanowiska, na które przeprowadzony był nabór.


 

Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki
w Sępólnie Krajeńskim
mgr Julita Maciaszek


 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
INSTRUKTOR ANIMACJI SPOŁECZNEJ
W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŚWIDWIU GM. SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE
Z DNIA 03.01.2014 r.


Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy instruktora animacji społecznej w świetlicy wiejskiej w Świdwiu, gm. Sępólno Krajeńskie.
1. Nazwa i adres jednostki:
Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim
2. Określenie stanowiska, ilość etatów:
Instruktor animacji społecznej – 1/4 etatu
3. Rodzaj zatrudnienia, miejsce wykonywania pracy:
Pierwsza umowa o pracę na okres próbny - 3 miesięcy.
Miejsce wykonywania pracy: świetlica wiejska w miejscowości Świdwie, gm. Sępólno Krajeńskie.
4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
Wymagania niezbędne:
- wykształcenie min. średnie
- kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji,
- zdolność i otwartość w komunikowaniu się,
- odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę
Wymagania dodatkowe:
- znajomość zagadnień merytorycznych związanych z działalnością kulturalno – rekreacyjną,
- umiejętność prowadzenia zajęć kulturalnych, rekreacyjnych,
- organizowanie zajęć świetlicowych,
- organizowanie imprez,
- umiejętność obsługi komputera,
- umiejętność współpracy ze społecznością lokalną,
- wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole
5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys – curriculum vitae– podpisany odręcznie,
3) świadectwa ukończenia szkół potwierdzających zdobyte wykształcenie lub ich odpisy,
4) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy) lub ich odpisy,
5) pisemne opracowanie na temat koncepcji funkcjonowania placówki m.in.:
- organizowanie i prowadzenie zajęć kulturalnych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,
- prowadzenie kursów i zespołów zainteresowań,
- udzielanie pomocy merytorycznej zespołom zainteresowań,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi.
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r.
o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Centrum lub pocztą na adres: Centrum Kultury i Sztuki, ul. Tadeusza Kościuszki 4, 89-400 Sępólno Krajeńskie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.01.2014 r.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:

instruktora animacji społecznej w Świetlicy Wiejskiej w Świdwiu gmina Sępólno Krajeńskie

 

Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko instruktora animacji społecznej w Świetlicy Wiejskiej w Świdwiu gmina Sępólno Krajeńskie.

 

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrana została:

Pani Aleksandra Czerwińska zamieszkała w Tucholi. 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku oceny złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, kandydatka uzyskała najwyższą ocenę ze względu na posiadane wykształcenie
i przygotowanie do wykonywania zadań określonych dla stanowiska, na które przeprowadzony był nabór.

 

 

 

Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki

w Sępólnie Krajeńskim

mgr Julita Maciaszek


 

 
 

Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim, Ul. T. Kościuszki 4, 89-400 Sępólno Krajeńskie, tel. 52 3880160, e@mail: sekretariat@ckissepolno.com.pl

 
Powered by: www.cdx.pl